ผลักดันผลการปฏิบัติงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์

TRAINING

ขยายความสามารถในการเป็นผู้นำผ่านแนวทางการฝึกผู้บริหารที่มีประสิทธิผล

COACHING

แปลวิสัยทัศน์ให้เป็นผลด้วยการแทรกแซงขององค์กรเชิงกลยุทธ์

CONSULING

ทำความรู้จัก
อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ Communication and Service Professionals เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

ผมมีความเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่า “คนไทยทำสิ่งใด ไม่แพ้ชาติใดในโลก” อยากเห็นคนไทยเติบโต เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ประสบความสำเร็จ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งโลกส่วนตัวและโลกของการทำงาน ทุกคนสามารถทำได้ โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ รักการเรียนรู้ คิดบวก มองเห็นโอกาส รู้จักตนเองและเข้าใจคนอื่น แน่นอนผมเป็นตัวอย่างหนึ่ง “จากเด็กวัด สู่ผู้จัดการ”

จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ทุกองค์กร มาร่วมกันพัฒนาคน พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน

Sutas Yaiin,
professor

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ
Effective Task & Time Management Techniques
หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานและเวลาที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จได้มากขึ้น เพิ่มการมีวินัยกับเรื่องเล็กๆเพื่อนำไปสู่ผลงานตามเป้าหมายใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น
Effective Handling Customer Complaints Management
หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ การบริการก็ยังถือว่าเป็นหัวใจความสำเร็จ และหัวใจของงานบริการ คือ ทักษะการรับมือข้อร้องเรียน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
Proactive Communication Strategies for Leader
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่ออกแบบมาให้สั้น กระชับ ง่าย แต่ใช้ได้จริง ด้วยทฤษฎีการสื่อสาร กิจกรรมและประสบการณ์ทำงานจริงของผู้สอน เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดี
Proactive Leadership & Change
หลักสูตร ทักษะหัวหน้าเชิงรุก ผู้นำกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง เป็นทักษะที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ผู้นำเองต้องมีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ความรู้ ยอมรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก รวมถึงต้องมีทักษะการจัดการในหลายมิติ ระบบการทำงาน เทคโนโลยี ลูกค้าเป็นต้น
Effective Presentation Skill
หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ ทักษะการนำเสนอที่ดีมีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร

สูตรสำเร็จแห่งความสุข
อยู่ที่เราเลือกเอง

เชื่อว่าสูตรสำเร็จแห่งความสุข ของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน

แต่ที่แน่ๆ…จุดเริ่มต้นของความสุข มาจากความคิด ความเชื่อ การตีความกับ

ทุกเหตุการณ์ ที่มากระทบใจเรา ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวก หรือ เชิงลบ

สุดท้ายไม่มีผิด ไม่มีถูก…แต่ “อยู่ที่เราเลือกเอง” เพราะเรา จะสามารถหาเหตุผลดีๆได้มากมาย..มาสนับสนุน การตีความของเราได้ครับ

ซ้อม ซ้อม แล้วก็ซ้อม ครับ\^^/ ให้สารแห่งความสุข ออกมาเยอะๆครับ

Effective Task &Time Management @Property Perfect

Customer Feedback and Conflict Resolution @Lazada รุ่นที่ 2

เป็นคอลเซ็นเตอร์…ต้องฟังมากกว่าพูด

Operation Excellent Training Center at Scg 2nd

Effective Presentation Skills at SCG

logo-mix-01
VIDEO